Печать

Polosa_Podii

GRS_zag

Готельне та ресторанне господарство належить до сфери гостинності й відіграє провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку послуг. Ця індустрія в комплексі туристичних послуг світового господарства розвивається швидкими темпами і в перспективі належить до важливих спекторів туристичної діяльності.

1 2
3


Для фахівців спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційна характеристика передбачає забезпечення теоретичної підготовки та практичних навиків щодо їх діяльності в сфері готельного-господарства. Згідно з національним класифікатором професій фахівці «Готельно-ресторанної справи» здатні займати такі посади:

 

 • керівник закладу ресторанного бізнесу;
 • адміністратор залу;
 • метрдотель;
 • начальник цеху;
 • майстер виробничого навчання;
 • завідувач складів сировини, готової продукції виробничих підрозділів підприємств;
 • бармен;
 • офіціант;
 • агент з постачання;
 • завідувач поверхом готелю, черговий по поверху, керівник туристичної групи, організатор подорожей, агент із організації туризму;
 • адміністратор;
 • портьє;
 • помічник менеджера.
4 5

В освітньому процесі передбачені різноманітні майстер-класи, дегустації, семінари, лекції та тренінги, екскурсії на найкращі бази України, залучаються провідні фахівці-практики готельної індустрії.

6

7

Основним завдання фахівців, які працюють у сучасних готелях і ресторанах є впровадження новітніх прийомів роботи, що забезпечуються колективними зусиллями працівників усіх служб, вивченням і впровадженням передового досвіду.

8 9

Для закріплення теоретичних знань і формування практичних навичок студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа», функціонує навчальна лабораторія. Практичне навчання студентів проводиться безпосередньо під керівництвом майстра виробничого навчання.

На базі навчальної лабораторії викладачі мають можливість проводити практичні заняття з дисциплін професійної та практичної підготовки.

Передбачено різні види практики у провідних підприємствах готельно-ресторанної сфери.

Студенти мають можливість взяти участь у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

10

Обираючи спеціальність «Готельно-ресторанна справа» у РКЕБ, ви обираєте шлях до підготовки конкурентноспроможних висококваліфікованих фахівців готельно-ресторанного бізнесу.

Випускники коледжу продовжують навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в: Київському національному торгово-економічному університеті, Мукачівському державному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка», Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Тернопільському технічному університеті. Хмельницькому національному університеті та інших вищих навчальних закладах.