Діагностування, контроль і самоконтроль успішності здобувачів освіти

2021.12.15 Skola mol viklad15 грудня 2021 р.
15 грудня 2021 року відбулося засідання школи професійної майстерності «Викладач-початківець» з теми «Діагностування, контроль і самоконтроль успішності здобувачів освіти: види, методи і форми контролю»,

яке проводив методист коледжу, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Артемюк Валентин Петрович.  

Валентин Петрович наголосив, що однією з причин ускладнень у визначенні аналогів освітніх документів є недосконалість системи контролю та оцінювання в закладах освіти. Контроль та оцінювання залишилися суб’єктивними, методи їх реалізації – застарілими. Отже, впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання в українських закладах освіти забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до контролю, – об’єктивність, надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, тощо, – і дозволило б зробити навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів.
Контроль та оцінка знань, умінь та навичок здобувачів освіти – невід’ємний структурний компонент освітнього процесу. Виходячи з логіки процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з другого – своєрідною зв’язуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості.
На засіданні молоді викладачі розглянули основні функції контролю, які передбачені системою аналізу та оцінки знань, умінь та навиків здобувачів освіти: навчальна, стимулююча, діагностична, виховна та оціночна. В залежності від дидактичної мети проаналізовані різні види контролю за навчанням: діагностичний, поточний, тренувальний, відстрочений, тематичний, рубіжний, підсумковий, заключний.
Щодо методів контролю знань, умінь та навичок, то в історії розвитку освіти виокремилися такі основні методи контролю знань, умінь і навиків здобувачів освіти: усна перевірка, письмова перевірка, графічна перевірка, практична перевірка, тестова перевірка тощо.
Сучасний етап розвитку освіти в нашій країні можна назвати перехідним. Перехід від традиційних форм освіти до пошуку нових, більш ефективних, потребує створення якісно нової моделі системи контролю, яка б дала змогу об’єктивно оцінювати знання, уміння та навички здобувачів освіти, виключаючи суб’єктивізм.

Методичний кабінет

2021.12.15_Skola_mol_viklad1.jpg

2021.12.15_Skola_mol_viklad2.jpg

Меню