Обліково-економічних дисциплін

У складі циклової комісії обліково-економічних дисциплін працюють висококваліфіковані спеціалісти з практичним досвідом роботи на підприємствах, з високим рівнем професійної та педагогічної підготовки.

Робота викладачів циклової комісії спрямована на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи інноваційні технології навчання з урахуванням вимог сьогодення.
Формуванню професійних якостей майбутніх фахівців сприяє широке використання комп'ютерних програм та вміння працювати в програмі 1С Бухгалтерія.
Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» залучаються до науково-дослідницької роботи, працюють у гуртку «Молодий бухгалтер», що допоможе їм в майбутньому професійно вирішувати виробничі ситуації та орієнтуватися у великому потоці нормативно-правової документації.
Постійно підтримуються творчі стосунки з вищими навчальними закладами III- ІV рівня акредитації та ділові відносини з випускниками коледжу і головними бухгалтерами підприємств, установ, фірм різних форм власності, працівниками Податкової інспекції, які запрошуються на заходи тижня спеціальності.
Це сприяє продовженню успішного навчання студентів і набуття практичного досвіду.

Викладачі циклу закінчили провідні виші України за фахом та мають практичний досвід роботи у торгово-комерційній сфері. Циклова комісія підприємництва та торгівлі РКЕБ складається як з досвідчених, так і молодих фахівців: один викладач має вищу кваліфікаційну категорію, двоє - першу кваліфікаційну категорію, один – другу категорію, майстри виробничого навчання – першу кваліфікаційну категорію.
Студентам-підприємцям у коледжі навчатися цікаво, оскільки вони:
1) беруть активну участь у гуртковій роботі;
2) займаються науково-дослідницькою роботою;
3) розвивають здібності під час аудиторних занять завдяки впровадженню інноваційних технологій навчання;
4) проходять практику як у навчальному магазині, так і на кращих торгово-комерційних та виробничо-збутових підприємствах Рівненщини.
У циклі функціонує два гуртки: „Підприємець – професійний кінозал” та „Ділові зустрічі”. На засіданнях гуртка „Підприємець – професійний кінозал” студенти переглядають, обговорюють та аналізують відеоінформацію щодо сучасної бізнес-комерційної ситуації на ринку, фрагментарно переглядають фахові відеосюжети; спостерігають за процесом виробництва тих чи інших товарів, усвідомлюючи, що правильно дотримана технологія виробництва товарів є запорукою їх високої якості. На засідання гуртка „Ділові зустрічі” викладачі запрошують фахівців відомих комерційних та державних структур, з якими у процесі господарської діяльності взаємодіє кожен торговельний суб’єкт. З гордістю зізнаємося, що гості-фахівці - це наші випускники коледжу зі спеціальності „Підприємницво, торгівля та біржова дяльність”. Вони є успішними людьми, оскільки обіймають високі посади на державних та комерційних підприємствах. Гурткова робота продовжується в екскурсійному напрямку, тобто викладачі регулярно організовують екскурсії на  виробничо-збутові підприємства Рівненщини.
У коледжі систематично проводяться студентські наукові конференції, на яких студенти-підприємці доповідають про здійснену науково-дослідницьку роботу. Тематика доповідей завжди актуальна, готуються вони на високому рівні, що підтверджують отримані студентами сертифікати.
Під час викладання нового лекційного матеріалу та на практичних заняттях використовуються нові державні стандарти України ДСТУ і мультимедійні засоби. Викладачі циклу напрацювали електронне забезпечення викладання торговельно-підприємницьких дисциплін, що являє собою тематичні презентації та фрагментарні відеоматеріали. Завдяки цьому студенти краще сприймають нову інформацію та є активними учасниками навчального процесу.
Майстри та викладачі - керівники виробничого навчання (навчальної та виробничої практик) налагодили співпрацю з такими господарюючими суб'єктами: ТОВ „Хлібодар” ТМ „Рум’янець”; ПАТ „Рівненський пивзавод” ТМ „Рівень”; ПП „Костопільський завод продтоварів” ТМ „Родина”; ПАТ „Рівненська кондитерська фабрика”   та торгово-комерційними підприємствами: ТОВ „Край”, ТОВ „Сав-Дістрибьюшн”; ТОВ „Фуршет”; ТОВ „Експансія” тощо. Первинні практичні вміння та навики студенти-підприємці отримують у навчальному магазині, який являє собою навчальний кабінет, оснащений необхідним торгово-технологічним обладнанням та забезпечений наочністю, манекенами, зразками товарів, муляжами тощо. Майстрами виробничого навчання під час навчальної практики організовуються різні види торгівлі: роздрібна торгівля хлібобулочними та кондитерськими виробами за цінами виробника, ярмарки, аукціони, біржові торги тощо. Налагоджено тісну співпрацю  щодо проходження виробничої практики студентами-підприємцями в Управлінні у справах захисту прав споживачів, Рівненській торгово-промисловій палаті,  ДП „Рівнестандартметрології”. Найкращі студенти-підприємці проходять виробничу практику саме тут. Керівники практики систематично отримують подяки від підприємств за якісну підготовку фахівців торговельно-підприємницької сфери. Отже, студенти мають всі можливості отримати хороші знання, а також уміння та навички  з фахових дисциплін, необхідні для гідного працевлаштування та подальшого кар’єрного росту.

Склад циклової комісії:

Камінська Світлана Миколаївна, голова циклової комісії, викладач бухгалтерського обліку, інформаційних систем і технологій в обліку, спеціаліст вищої категорії

Гусевик Святослав Олександрович, викладач, спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти України, викладач-методист, нагрудний знак А.С. Макаренко

Кирилюк Микола Григорович, викладач економіки, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України, викладач-методист, нагрудний знак А.С. Макаренко

 

Скора Ольга Миколаївна, викладач комерційної діяльності, товарознавства продовольчих товарів, спеціаліст першої категорії

Сірацька Юлія Василівна, викладач бухгалтерського обліку, податкової системи, спеціаліст першої категорії

Komonchuk

 Комончук Ольга Іллівна, викладач бухгалтерського обліку, основ аудиту, ціноутворення, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

 

Музика Наталія Іванівна, викладач товарознавства непродовольчих товарів і основ стандартизації, метрології та управління якістю товарів, спеціаліст першої категорії

Басараба Мирослава Миколаївна, викладач організації і технології торговельних процесів, обладнання підприємств торгівлі, торговельної реклами, спеціаліст


Ткачук Валентина Павлівна, майстер виробничого навчання, керівник навчальної практики

Калінчук Раїса Павлівна, майстер виробничого навчання, керівник навчальної практики

 

Меню