Харчових технологій і торгівлі

SkoraВідділення очолює спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Ольга Миколаївна Скора.
Спеціальності користуються високим попитом протягом 45 років (з моменту заснування навчального закладу).
Конкурс абітурієнтів у період вступної кампанії 2020-2021н.р. склав: спеціальність 076„Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – 5 осіб на місце; спеціальність 181„Харчові технології” – 6 осіб на місце.
Студенти здобувають освіту зі спеціальностей за регіональним замовленням та контрактною формами навчання. Студенти, які успішно навчаються за регіональним замовленням, отримують академічну стипендію звичайну та підвищену; іменні: стипендію голови міської ради, голови обласної ради, стипендію Президента України.
На відділенні працює дві фахові циклові комісії, що представлена 21 викладачем та майстрами виробничого навчання, які мають практичний досвід роботи на діючих підприємствах торгівлі, харчової промисловості та ресторанного сервісу, відповідну кваліфікацію та дипломи про вищу спеціальну освіту Київського національного торговельно-економічного університету, Тернопільської академії народного господарства, Київського інституту харчової промисловості, Харківського інституту громадського харчування, Полтавського університету споживчої кооперації, Рівненського інституту слов‘янознавства Київського славістичного університету.
Для підготовки спеціалістів у коледжі функціонує і постійно оновлюється матеріально-технічна база: чудові спеціалізовані аудиторії, бізнес-центр, навчальний магазин, потужна лабораторія. При викладанні фахових дисциплін використовуються сучасні технічні засоби, інноваційні технології, різноманітні нетрадиційні форми занять.
По завершенню теоретично-практичного курсу випускникам відділення присвоюється кваліфікація товарознавця, техніка-технолога відповідно до спеціальності та видається диплом державного зразка.
Студентів відділення після завершення навчання у коледжі радо приймають вищі навчальні заклади України на ІІІ та ІV курси денної і заочної форми навчання.

Меню